Ano ang ikinagalit ni thor sa magsasaka?


Tanong: Ano ang ikinagalit ni thor sa magsasaka?

Binali ng magsasaka ang paa ng kambing at pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang mga anak bilang kanyang mga kasama. At ito ang ikinagalit ni Thor sa magsasaka.

Rjwala Rjwala is an educational platform, in which you get many information related to homework and studies. In this we also provide trending questions which come out of recent recent exams.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2