kahulugan ng whistleblowing?


Tanong: kahulugan ng whistleblowing?

Ang whistleblower (Informer) ay isang tao na naglalantad ng mga isyu na may kaugnayan sa kawalan ng hustisya na ginagawa sa isang organisasyon o mga tao. Kadalasan ang taong ito ay miyembro ng parehong organisasyon.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query