Ano ang tempo sa musika?


Tanong: Ano ang tempo sa musika?

Sa simpleng salita, ang tempo ay kung gaano kabilis o kabagal ang pagtanghal ng isang piraso ng musika, habang ang ritmo ay ang lokasyon ng mga tunog sa oras sa regular at paulit-ulit na mga pattern. Karaniwang sinusukat ang tempo bilang bilang ng mga beats bawat minuto, kung saan ang beat ay ang pangunahing sukatan ng oras sa musika.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query