Ano ang tawag sa letrang may pinakamaraming palamuti?


Tanong: Ano ang tawag sa letrang may pinakamaraming palamuti?

Ang titik na may pinakamaraming palamuti ay tinatawag na salitang Romano. Dahil ito ang istilong karaniwang ginagamit sa harap ng gusali. Ipaalam sa amin na ito ang istilo ng pagsulat sa mga gusali, mga sertipiko, mga pamilihan ng diploma at mga paaralan, pati na rin ito ay ginagamit sa spelling ng Aleman. Tinatawag din itong "Old English".

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query