Ano ang ibinigay na impormasyon sa suliranin?


Tanong: Ano ang ibinigay na impormasyon sa suliranin?

Maaaring mayroong maraming impormasyon sa problemang ibinigay. Ang isa pang aspeto ng paglutas ng problema ay ang pagsasaalang-alang ng mga posibleng alternatibo. Isulat ang pinakamaraming opsyon hangga't maaari sa iyong isip para sa solusyon nito. Pagkatapos nito ang ikatlong mahalagang bagay ay ang piliin ang pinaka-angkop na opsyon. Ngayon, isa-isahin natin ang bawat opsyon batay sa pagiging praktikal.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query