Ano ang ibig sabihin ng 2 joints?


Tanong: Ano ang ibig sabihin ng 2 joints?

Noong nakaraang Linggo, nakita ang CNN kasunod ng debate sa pagkapresidente ng Pilipinas na may tiyak na kilos ng kamay na tinatawag ng mga Pilipino na tanda ng "two couples." Sabihin natin sa iyo na si Moreno ay nakitang nakahawak sa kanyang hinlalaki at hintuturo sa magkabilang kamay, habang ang iba pa niyang mga daliri ay nakataas sa ere.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query