Sanhi ng pagkakaroon ng karahasan sa paaralan?


Tanong: Sanhi ng pagkakaroon ng karahasan sa paaralan?

Ang karahasan sa paaralan ay maaaring sanhi ng mahinang pagganap sa akademiko, isang nakaraang kasaysayan ng karahasan, isang hyperactive o impulsive na personalidad, o isang kondisyon sa kalusugan ng isip. Bilang karagdagan sa lahat ng mga salik na ito, ang karahasan sa paaralan ay maaaring lumitaw dahil sa mga sikolohikal na kakulangan na likha ng mga di-functional na tahanan.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query