Pagkakampihan ng mga bansa na may pare parehong paniniwala at hangarin?


Tanong: Pagkakampihan ng mga bansa na may pare parehong paniniwala at hangarin?

(1) alyansa
(2) digmaang sibil
(3) digmaan
(4) wala sa mga ito

Ang tamang sagot (1) ay nakahanay. Ang mga bansang may katulad na paniniwala at adhikain ay bumubuo ng mga alyansa.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query