Paano nagkakaroon ng karapatan ang isang tao na bumoto tuwing eleksyon?


Tanong: Paano nagkakaroon ng karapatan ang isang tao na bumoto tuwing eleksyon?

Ang pagboto ay maaaring gamitin ng lahat ng mamamayan ng Pilipinas na hindi nadiskuwalipika ng batas, na hindi bababa sa labing walong taong gulang, at naninirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa isang taon, at sa lugar kung saan iminumungkahi nilang bumoto, para sa hindi bababa sa anim na buwan kaagad bago ang halalan.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2