Kung ikaw ang bibigyan ng kapangyarihan upang gumawa ng isang batas?


Tanong: Kung ikaw ang bibigyan ng kapangyarihan upang gumawa ng isang batas?

Kung tayo ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga batas, una sa lahat, gagawin ko ang lahat para maalis ang dumaraming kawalan ng trabaho at kahirapan sa bansa. Gayundin, magdadala ako ng mga ganitong mahigpit na batas tungkol sa katiwalian upang ang diwa ng mga tiwali ay mayayanig.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2