Ano para sa iyo ang katangian ng isang ideal na pamahalaan lider at botante?


Tanong: Ano para sa iyo ang katangian ng isang ideal na pamahalaan lider at botante?

Sa aming pananaw, maraming katangian ang isang huwarang pinuno ng pamahalaan at mga botante. Una sa lahat, pag-usapan natin ang isang huwarang pinuno ng gobyerno, pagkatapos ay dapat pumili ng isang pinuno na puno ng disiplina, pagiging mapagkakatiwalaan, tapang, sangkatauhan, katalinuhan. At ang huwarang botante ay ang gumagamit ng kanyang boto ng maayos sa pamamagitan ng pagsubok sa disiplina, pagiging mapagkakatiwalaan, katapangan, sangkatauhan, katalinuhan sa sinumang pinuno.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2