Ano english ng kalbo?


Tanong: Ano english ng kalbo?

Kalbo ay nangangahulugang "bald" sa Ingles. Ang maliit na buhok o walang buhok ay tinatawag na "bald" sa Ingles.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2