Ano ang tawag sa sekta ng mga bansa?


Tanong: Ano ang tawag sa sekta ng mga bansa?

(1) pagpapangkat
(2) Alyansa
(3) Organisasyon
(4) Organisasyon

Ang tamang sagot ay (2) Pinagsama. Ang sekta ng mga bansa ay tinatawag na alyansa.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query