Ano ang huling sinulat ni rizal bago siya namatay?


Tanong: Ano ang huling sinulat ni rizal bago siya namatay?

Bago sabihin ang kanyang mga huling salita, hayaan mong sabihin ko sa iyo na si Jose Rizal ay isa sa mga iginagalang na tao sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isang multi-faceted na intelektwal at isang aktibistang pampulitika, na kilala sa kanyang mga pampulitikang sulatin. Ang isinulat ni Rizal bago siya mamatay ay "Consummatum Est!".

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2