Ano ang gusto mong katangian ng isang pinuno o lider ng bansa?


Tanong: Ano ang gusto mong katangian ng isang pinuno o lider ng bansa?

Gusto kong tumalon bilang pinuno ng isang bansang may maraming katangian. Pupunuin ko ang napakaraming kamalayan sa mga pinuno sa akin na gagawa sila ng napakabuti para sa kanilang bansa. Kasabay nito, hindi lamang ako gagawa ng lahat ng pagsisikap na mapabuti ang sari-sari na mas mahusay kaysa sa kamakailang sitwasyon ng mga tao at ng bansa.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2