Ang tinatawag na powder keg ng Europe?


Tanong: Ang tinatawag na powder keg ng Europe?

(1) Russia
(2) Alemanya
(3) Italya
(4) Balkan

Ang tamang sagot ay (1) Russia. Ang Russia ang tinatawag na powder keg ng Europe.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query