Ito ay nagpapahayag ng mga pangyayari o kasanayang magkakaugnay?


Tanong: Ito ay nagpapahayag ng mga pangyayari o kasanayang magkakaugnay?

A. pangangatuwiran

B. paglalahad

C. paglalarawan

D. pagsasalaysay


Answer: D is correct, Pagsasalaysay, Ang pagsasalaysay ay sining ng pag-uulat ng mga salita ng isang tagapagsalita.


Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query