Bakit kailangan ang planong pangkabuhayan sa bansa?


Question: Bakit kailangan ang planong pangkabuhayan sa bansa?

Ang pangunahing layunin ng pagpaplanong pang-ekonomiya ay bawasan ang hindi pantay na pamamahagi ng kita at kayamanan sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagpaplanong pang-ekonomiya, ang produksyon, kita at mga oportunidad sa trabaho ay kailangang dagdagan sa pamamagitan ng pinakamahusay na paggamit ng mga mapagkukunan ng bansa. Ang balanseng pag-unlad ng rehiyon ay isang mahalagang layunin ng pagpaplanong pang-ekonomiya.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2