Ano ang pangunahing prinsipyo ng katarungan?


Tanong: Ano ang pangunahing prinsipyo ng katarungan?

Ang pangunahing prinsipyo ng hustisya ay ang pagkakaroon ng hustisya at patas na pagtrato. Ang mga biktima ay dapat tratuhin nang may kabaitan at paggalang. May karapatan silang makakuha ng mga mekanismo ng hustisya at mabilis na pagtugon na ibinigay ng pambansang batas para sa pinsalang idinulot sa kanila.

Answer By Rjwala Rjwala is your social learning platform. here our team solve your academic problems daily.

0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post


Ask your Next Query